Školovanje

OSNOVNI NIVO
PRVI NIVO - KURS ZA PREKOOKEANSKE I REČNE BRODOVE
NAPREDNI NIVO
RADIONICE, TRENINZI, TESTIRANJA I INDIVIDUALNI PROGRAM
KURSEVI I DIPLOME
KONSALTING

PRIJAVI SE NA KURS SOMMELIERA

FOTO I VIDEO GALERIJA

Opis treninga i kurseva

Sve kurseve , treninge i radionice vode već iskusni Sommelieri i predavači. Sommelier akademija 7 STARS pre svakog kursa, treninga i radionica šalje spisak predavača svim kolegama ili kandidatima. Žiri ili sudije koje ocenjuju rad Sommeliera takođe su iz Akademije, ali postoji mogućnost da na nekim ispitima sudije budu internacionalne.
Sva predavanje i vežbe se rade u Power – pointu. Kandidati već od prvog dana stiču samopouzdanje da mogu brzo samostalno početi sa servisom, analizom vina i na kraju sa ocenjivanjem vina.

Naš slogan : Pridružite se najboljima - Budite deo elite !!! usmerava sve kolege da motivacijom predavača i trenera i oni u što kraćem periodu steknu znanja , veštinu i samopouzdanje.
Predavači Akademije teže da cilj bude i teorija i praksa, što je najbolji put za pravilan razvoj karijere Sommeliera i smernica za brže sticanje iskustva.
Lokaciju u raspored takođe svi kandidati dobijaju pre predavanja ili pre kursa. Ono što Sommelier Akademiju 7 STARS čini najkvalitetnijom u regionu je kvalitet predavača i raznovrsnost vežbi, gde je dosta značajan i kvalitet vina na kome se kandidati uče.
Ono što nas čini posebno ponosnim je kvalitet vrhuinskih internacionalnih Sommeliera i njihovih originalnih predavanja.

Pridružite se najboljima - Budite deo elite !!!
PRIJAVA NA KURS SOMMELIERAUslovi školovanja

Na Akademiju se može upisati svako ko ima punih 18 godina. Sva predavanja i kurseve koje drži Sommelier Akademija 7 STARS su na srpskom jeziku, u kojoj god Zemlji u regionu da se kurs održava, osim ukoliko postoji zahtev da Sommelier Akademija kurs održava na engleskom jeziku. Ovo pravilo važi i za vežbe i radionice. Svi kandidati prvo polaganje testa ne plaćaju dodatno. Ukoliko kandidati ne polože pismeni i praktični test iz prvog puta, Akademija određuje cenu polaganja svakog narednog puta i ona ne može biti viša od dogovorene cene pre početka kursa.

Kandidati koji upišu "Napredni nivo" od Akademije dobijaju kecelju Sommelier akademije 7 STARS i otvarač za vino i dužni su da na plaganju testa i praktičnoj vežbi budu u propisanoj uniformi. Upis na kurs "Osnovni nivo" se uplaćuje u jednoj rati po punoj ceni kursa. Sva pravna lica ( restorani, hoteli, vinoteke.... ) koji upišu na kurs više svojih zaposlenih ili budućih zaposlenih Someliea, dobijaju specijalni popust za upis svojih kandidata u zavisnosti od njihovog broja i dogovora sa Akademijom. Kurs "Sommelier - Napredni nivo" mogu polagati svi Sommelieri koji su u Srbiji završili kurs SERSA "Sommelier – Početni nivo" i oni samo plaćaju polaganje pismenog i praktičnog testa. Kurs "Napredni nivo" se plaća u jednoj ili u dve rate. Svi kandidati prvo polaganje testa za kurs "Sommelier - Napredni nivo" ne plaćaju dodatno. Ukoliko kandidati ne polože pismeni i praktični test iz prvog puta, Sommelier Akademija 7 Stars određuje cenu polaganja svakog narednog puta.

Sve radionice , vežbe, testiranja i individualne treninge koje Sommelier akademija 7 STARS organizuje mimo redovnih kurseva, plaćaju se odvojeno po ceni koju odredi Akademija.

PRIJAVA NA KURS SOMMELIERA

Pridružite se najboljima - Budite deo elite !!!

SOMMELIER AKADEMIJA - ŠKOLOVANJE

SOMMELIER AKADEMIJA - ŠKOLOVANJE


Pronađite posao preko Sommelier Akademije 7 STARS-a

Akademija brine o svim svojim članovima i kolegama, tako da u saradnji sa pravnim licima i institucijama pomaže i posreduje da svi naši uspešni kandidati i kolege preko Akademije lakše dođu do posla u regionu i van njega. Takođe dobrom saradnjom sa licenciranim agentima pronalazimo posao i usmeravamo kolege za rad na visoko rangiranim Kruzerima.Ciljevi

Cilj Sommelier Akademije je prosperitet svih Sommeliera i podizanje nivoa znanja i struke. Jedan od osnovnih želja 7 STARSa je da svakog profesionalca obučimo i naučimo da pasiju pretvori u profesiju. Uz pomoć centara i ustanova koji mogu doprineti kvalitetu Hotelijersko - restoraterskog sektora u regionu, sommelier Akademija će sve svoje kandidate usmeravati u istom pravcu koji može doprineti kvalitetu usluge u hotelima i restoranima, kao i ličnom prosperitetu svakog sertifikovanog Sommeliera i Menadžera ka izgradnji bolje i uspešnije karijere.
Takođe 7 STARS ima zadatak i cilj da ugostiteljskim objektima predstavi potencijal Sommeliera koji uspešno završe kurseve Akademije. Postavljanje standarda Akademije, pomoći će najprestižnijim regionalnim Restoranima i Hotelima kvalitetnijoj usluzi i prodaji.
Pored rada u ugostiteljskim objektima, 7 STARS organizuje dosta putovanja po vinarijama u različitim regionima.

Pridružite se najboljima - Budite deo elite !!!

PRIJAVA NA KURS SOMMELIERA

Kontakt

SOMMELIER AKADEMIJA
Ignjata Joba 6a,
11090 Beograd
Tel: +381.63.22.47.48
Tel.: +381.64.229.228.9

Pošaljite nam email
info@sommelier.rs